Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giỏ đựng bánh mì trang trí bằng gỗ cắt laser

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Giỏ đựng bánh mì trang trí bằng gỗ cắt laser' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 556.64 KB, ở họa tiết.
Tác giả: Greg
Kích thước tập tin: 556.64 KB
Tải xuống

Tệp DWG