Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giỏ đựng kẹo trái cây trang trí bằng gỗ cắt laser

Tệp DXF
'Giỏ đựng kẹo trái cây trang trí bằng gỗ cắt laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1,017.23 KB, ở dạng tệp dxf giỏ gỗ ván ép giỏ.
Tác giả: Mariana
Kích thước tập tin: 1,017.23 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X