Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giỏ bánh mì cắt laser

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Giỏ bánh mì cắt laser' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.4 MB, ở họa tiết.
Tác giả: RoyalPrint
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Tệp DWG