Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giỏ trái cây cắt laser 3mm

Tệp DXF
'Giỏ trái cây cắt laser 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 420.63 KB, ở dạng tệp dxf giỏ gỗ ván ép giỏ.
Tác giả: prashant
Kích thước tập tin: 420.63 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X