Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giấy cắt bằng laser Đèn lồng Arabesque

Tệp DXF
'Giấy cắt bằng laser Đèn lồng Arabesque' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 21.6 MB, ở dạng tệp dxf Đèn ngủ.
Tác giả: PopasShed
Kích thước tập tin: 21.6 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X