Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đỡ điện thoại bóng đá bằng tia Laser

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Giá đỡ điện thoại bóng đá bằng tia Laser' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.3 MB, ở họa tiết.
Tác giả: DannyHancock
Kích thước tập tin: 1.3 MB
Tải xuống

Tệp DWG