Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đỡ danh thiếp cắt bằng laser với giá đỡ bút đánh dấu

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Giá đỡ danh thiếp cắt bằng laser với giá đỡ bút đánh dấu' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 15.78 KB, ở dạng vectơ tổ chức bàn.
Tác giả: Figner
Kích thước tập tin: 15.78 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí