Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đỡ khăn ăn bằng gỗ đứng cắt bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Giá đỡ khăn ăn bằng gỗ đứng cắt bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.4 MB, ở dạng vectơ người giữ khăn ăn bằng tia laser cắt.
Tác giả: ndessy
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí