Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đỡ nến

Tệp DXF
'Giá đỡ nến' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.8 MB, ở dạng tệp dxf Đèn ngủ.
Tác giả: satrio
Kích thước tập tin: 2.8 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X