Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đỡ trứng cắt bằng laser cho lễ Phục sinh

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Giá đỡ trứng cắt bằng laser cho lễ Phục sinh' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.1 MB, ở họa tiết.
Tác giả: Amri
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tệp DWG