Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá đựng túi trà bằng gỗ cắt bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Giá đựng túi trà bằng gỗ cắt bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 2.2 MB, ở dạng vectơ nhà trà ván ép.
Tác giả: seddiki
Kích thước tập tin: 2.2 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí