Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Giá treo gia vị có thể điều chỉnh cắt bằng laser

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Giá treo gia vị có thể điều chỉnh cắt bằng laser' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 155.78 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: LukasMich
Kích thước tập tin: 155.78 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai