Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp đựng khăn ăn bằng gỗ cắt laser Hộp 3mm

Tệp DXF
'Hộp đựng khăn ăn bằng gỗ cắt laser Hộp 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 709.57 KB, ở dạng tệp dxf hộp đựng khăn ăn.
Tác giả: Rodney
Kích thước tập tin: 709.57 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X