Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp đựng tiền bằng gỗ cắt laser có nắp

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Hộp đựng tiền bằng gỗ cắt laser có nắp' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 1.1 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: Tosev
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai