Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp đựng trà túi lọc trà hình Samovar cắt bằng laser

Tệp DXF
'Hộp đựng trà túi lọc trà hình Samovar cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.5 MB, ở dạng tệp dxf nhà trà.
Tác giả: Farghly
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X