Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp Backgammon bằng gỗ Cắt bằng Laser

Tệp DXF
'Hộp Backgammon bằng gỗ Cắt bằng Laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.9 MB, ở dạng tệp dxf trò chơi.
Tác giả: walid
Kích thước tập tin: 2.9 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X