Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp bướm cắt bằng laser có nắp

Tệp DXF
'Hộp bướm cắt bằng laser có nắp' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.5 MB, ở dạng tệp dxf hộp, bươm bướm.
Tác giả: Jan
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X