Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp bao bì bằng gỗ cắt bằng laser có nắp trượt 180x180 3mm

Tệp DXF
'Hộp bao bì bằng gỗ cắt bằng laser có nắp trượt 180x180 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 246.34 KB, ở dạng tệp dxf hộp, hộp đóng gói.
Tác giả: Metalheadrk
Kích thước tập tin: 246.34 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X