Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp có thể xếp chồng lên nhau có thể cắt bằng laser

Tệp DXF
'Hộp có thể xếp chồng lên nhau có thể cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 242.14 KB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, hộp.
Tác giả: Bayoudh
Kích thước tập tin: 242.14 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X