Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp gỗ cắt bằng laser có nắp trượt Mẫu Mdf 15x15x10 3mm

Tệp DXF
'Hộp gỗ cắt bằng laser có nắp trượt Mẫu Mdf 15x15x10 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 21.62 KB, ở dạng tệp dxf hộp, kho.
Tác giả: Tosev
Kích thước tập tin: 21.62 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X