Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp gỗ hình bát giác cắt bằng laser

Tệp DXF
'Hộp gỗ hình bát giác cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.7 MB, ở dạng tệp dxf hộp.
Tác giả: mohsin
Kích thước tập tin: 1.7 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X