Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp lưu trữ có thể xếp chồng lên nhau

Tệp DXF
'Hộp lưu trữ có thể xếp chồng lên nhau' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.1 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, hộp, kho.
Tác giả: kareem
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X