Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp lưu trữ túi trà bằng gỗ cắt laser Hộp đựng trà túi 3mm

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Hộp lưu trữ túi trà bằng gỗ cắt laser Hộp đựng trà túi 3mm' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 242.46 KB, ở dạng vectơ hộp.
Tác giả: sharif
Kích thước tập tin: 242.46 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí