Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp nhẫn

Tệp DXF
'Hộp nhẫn' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 24.95 KB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, hộp, trang trí, trái tim, yêu và quý, kho.
Tác giả: mamun
Kích thước tập tin: 24.95 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X