Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp trà túi lọc cắt bằng laser Nhà trà 3mm

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Hộp trà túi lọc cắt bằng laser Nhà trà 3mm' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 271.06 KB, ở dạng vectơ nhà trà ván ép.
Tác giả: sirduke
Kích thước tập tin: 271.06 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí