Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hộp xếp chồng 3mm

Tệp DXF
'Hộp xếp chồng 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 302.21 KB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, hộp, kho.
Tác giả: Blek
Kích thước tập tin: 302.21 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X