Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh cứu trợ hoa màu xám

Tệp BMP
'Hình ảnh cứu trợ hoa màu xám' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 598.10 KB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: pass
Kích thước tập tin: 598.10 KB
Tải xuống

Tệp BMP