Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình ảnh về thang độ xám của cây và chim

Tệp BMP
'Hình ảnh về thang độ xám của cây và chim' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 9.0 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, chim, chạm khắc, bản vẽ bitmap cnc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, phong cảnh, cây, chạm khắc gỗ.
Tác giả: SERDAR
Kích thước tập tin: 9.0 MB
Tải xuống

Tệp BMP