Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình BMP Bản đồ khắc con chim màu xám

Tệp BMP
'Hình BMP Bản đồ khắc con chim màu xám' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 1.3 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, bản vẽ bitmap cnc, tranh điêu khắc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, phong cảnh, cây.
Tác giả: Mohamed
Kích thước tập tin: 1.3 MB
Tải xuống

Tệp BMP