Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hình con bướm

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Hình con bướm' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 11.48 KB, ở dạng vectơ bươm bướm, hình bóng.
Tác giả: hoangdiepcnc
Kích thước tập tin: 11.48 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai