Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Hoàng đế 3,00mm

Tệp BMP
'Hoàng đế 3,00mm' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 1.1 MB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: gwizpro
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tệp BMP