Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Kế hoạch cắt bằng laser CNC cho câu đố ghép hình con voi

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Kế hoạch cắt bằng laser CNC cho câu đố ghép hình con voi' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 86.63 KB, ở trang trí.
Tác giả: Vasile
Kích thước tập tin: 86.63 KB
Tải xuống

Tệp DWG