Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Kết hợp nghệ thuật vector

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Kết hợp nghệ thuật vector' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.6 MB, ở dạng vectơ nghệ thuật đường kẻ, pha trộn, hình bóng.
Tác giả: Termit46
Kích thước tập tin: 1.6 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí