Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Kính bảo hộ tuyết cắt bằng laser 3mm

Tệp DXF
'Kính bảo hộ tuyết cắt bằng laser 3mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 96.28 KB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d.
Tác giả: Puneetmathur
Kích thước tập tin: 96.28 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X