Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Kính tiềm vọng bằng gỗ cắt bằng laser

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Kính tiềm vọng bằng gỗ cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 82.70 KB, ở họa tiết.
Tác giả: seddiki
Kích thước tập tin: 82.70 KB
Tải xuống

Tệp DWG