Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Khay nhà bếp Giỏ đựng trái cây Cắt bằng laser Máy cưa cuộn CNC

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Khay nhà bếp Giỏ đựng trái cây Cắt bằng laser Máy cưa cuộn CNC' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.5 MB, ở dạng vectơ kho.
Tác giả: SAAD
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí