Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Khay trà trang trí bằng gỗ cắt laser

Tệp DXF
'Khay trà trang trí bằng gỗ cắt laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 29.23 KB, ở dạng tệp dxf thiết kế.
Tác giả: Vasile
Kích thước tập tin: 29.23 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X