Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Khung gương mô hình 3D Stl Tệp stl CNC

Tệp STL
'Khung gương mô hình 3D Stl Tệp stl CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 7.9 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, khung, Đồ nội thất, hoa văn, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: varuna
Kích thước tập tin: 7.9 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X