Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Khung gương ván ép

Tệp DXF
'Khung gương ván ép' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 368.33 KB, ở dạng tệp dxf khung hoa, khung, gương, gỗ.
Tác giả: tony55
Kích thước tập tin: 368.33 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X