Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Kiếm cắt bằng laser

Tệp DXF
'Kiếm cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 124.38 KB, ở dạng tệp dxf huyết tương, nghệ thuật plasma, thanh kiếm.
Tác giả: sirduke
Kích thước tập tin: 124.38 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X