Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Lược cắt bằng laser

Tệp SVG
'Lược cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 1.0 MB, ở hoa văn.
Tác giả: viorel
Kích thước tập tin: 1.0 MB
Tải xuống

Tệp SVG