Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Lớp phủ gỗ chạm khắc CNC cho Tệp tin Stl của Bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Lớp phủ gỗ chạm khắc CNC cho Tệp tin Stl của Bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 43.8 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Figner
Kích thước tập tin: 43.8 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X