Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Laser Cut COVID-19 Đèn acrylic 3D vùng không nhiễm vi rút

Tệp DXF
'Laser Cut COVID-19 Đèn acrylic 3D vùng không nhiễm vi rút' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.7 MB, ở dạng tệp dxf mô hình đèn 3d, Đèn ngủ.
Tác giả: viorel
Kích thước tập tin: 2.7 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X