Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Logo Huawei

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Logo Huawei' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 25.17 KB, ở dạng vectơ logo, hình dán.
Tác giả: SAAD
Kích thước tập tin: 25.17 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí