Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Logo WhatsApp

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Logo WhatsApp' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.3 MB, ở dạng vectơ logo, hình dán.
Tác giả: cecil
Kích thước tập tin: 1.3 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí