Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Một tập tin stl vảy cánh

Tệp STL
'Một tập tin stl vảy cánh' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 1.1 MB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: Torill
Kích thước tập tin: 1.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X