Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu bảng lưới tản nhiệt màn hình trang trí

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Mẫu bảng lưới tản nhiệt màn hình trang trí' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.4 MB, ở dạng vectơ màn hình trang trí, mẫu hình học, các mẫu jali, mẫu cắt bằng laser, các mẫu lưới, màn hình lưới, họa tiết, bảng màn hình.
Tác giả: HAMCO
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí