Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu cắt laser trên kệ hiển thị chín khe cắm bút

Tệp DXF
'Mẫu cắt laser trên kệ hiển thị chín khe cắm bút' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 34.79 KB, ở dạng tệp dxf người tổ chức bàn, giá đỡ, kho.
Tác giả: thirumala
Kích thước tập tin: 34.79 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X