Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu chạm khắc trên gỗ Tệp stl

Tệp STL
'Mẫu chạm khắc trên gỗ Tệp stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 451.23 KB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Kevin
Kích thước tập tin: 451.23 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X