Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu hình học

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Mẫu hình học' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 125.71 KB, ở họa tiết.
Tác giả: ozzie
Kích thước tập tin: 125.71 KB
Tải xuống

Tệp DWG